NU!!!

Nu har de första fastigheterna anslutits in i fibernätet. De har fått brev från Servanet ang detta och hur de ska gå tillväga sedan för att teckna sig för alla olika utbud.