Kallelse till Årsstämma

Styrelsen kallar medlemmar i Rätans fiber ek. förening till årsstämma.

Tisdag 31/3 kl 19:00 på Norsgården

Föranmäl gärna om ni kommer på kontakt@ratansfiber.se