Årsstämma

Totalt var 16 medlemmar närvarande på årsstämman för Rätans fiber. Stämman inleddes med att Gunnar hälsade välkommen. Kent valdes till ordförande för mötet samt Christina som valdes till sekreterare för mötet.

En liten förändring i styrelsen då Thommy avgick. Övriga styrelsen sitter kvar.

Gunnar Lundqvist valdes till ordförande på 1 år

Andreas Göransson

Lars Westman

Ewa Carlsson

 

Ersättare

Andreas Pedersén

Göran Dahlin

Information gavs efter mötet om att fiberblåsning är inplanerad till V21. Servanet skickar ut info inom kort ang detta.

Önskemål om en datorkurs fanns av medlemmar, och styrelsen fick i uppdrag att kolla på lämplig form.