Uppdateringar i styrelsen

På gårdagens stämma valdes Gunnar Lundqvist in som ny ordförande i styrelsen.

Protokoll kommer inom några dagar att ligga uppe på nätet (det ska skrivas och justeras innan), samt skickas via epost till alla som har en rätt registrerad epostadress.

En uppmaning till alla medlemmar är att OM ni gjort någon form av förändring gällande epost, fakturaadress eller kanske t.o.m. namn så är ni skyldiga att lämna in rätt uppgifter till oss så att vi kan nå er med diverse utskick.

 

Årsstämma

arsstammaÅrsstämma Rätan fiber ek. förening den 26/2 kl 19:00 på Norsgården. Kallelse har nu landat i medlemmarnas e-post eller brevlåda.

Uppdateringar

22 Jan

Inplanerat årsmöte i slutet av februari, datum och tid kommer att anslås via hemsida, e-post och även brevledes till medlemmar som inte lämnat någon e-postadress. Kom ihåg att som medlem är du skyldig att tillhandahålla korrekta adress och fakturauppgifter.

22 Dec

Nu är medlemmarna sammanställda och räknade och vi når 90 st som anmält sig till fiber och kanalisation. De har i dagarna fått epost med en faktura på medlemsavgiften på 100kr, alternativt brevledes. God jul önskar vi i styrelsen och vi hoppas att vi har fibern klar i höst.

23 Okt

Hemma efter informationsmöte med Rätans fiber. Vi har provat reda ut att det är två steg i detta, kanalisation (steg 1) och fiber(steg 2).

Föreningen har fått bidrag för kanalisation, dvs gräva ner slang genom byn. Däremot tillkommer kostnaden för fiberblåsning och inkoppling för de som vill ha denna tjänst.

Steg ett är obligatoriskt för ALLA medlemmar och den kostnaden kommer att fördelas på alla i föreningen, men steg två är frivilligt och tecknas separat medServaNet. Detta avtal ska vara inskickat SENAST 15/11 till ServaNet, därefter kommer det att bli dyrare att ansluta till nätet.

Kostnad för steg 1: Uppskattningsvis max 10000 kr/fastighet och i detta ingår avbetalning av din del i bynätet samt slang från tomtgräns till fastighet. Grävning på egen tomt får du göra själv med hjälp av lämplig utrustning (spade, grävmaskin…). Det viktiga är att DU vet vart du lägger slangen och att den ligger på det rekommenderade djupet av 30 cm.

Kostnad för steg 2: Pris för att ansluta sig till fibern är 399kr/mån i 60 månader eller 449kr/mån i 60 månader. I 399:an köper du ditt modem för ca 1500kr och i 449:an hyr/lånar du det och får det utbytt vid skada.I priset ingår även nätavgiften för 179kr/mån där det ingår 2Mbit/s internet om du skulle nöja dig med det (värde på det ca 15000 kr). Månad 61- sjunker din kostnad till enbart nätavgiften och du har betalt av fiberinkopplingen.

Efter den 15/11: Styrelsen och ServaNet/BTEA kommer att sammanställa medlemmar och de som även anmält fiber och göra klart projekteringen utifrån dessa. Kommer man till i efterhand finns risk att det inte går slang förbi där just DU bor och du kommer att få gräva betydligt längre än om du varit med vid byggstart.

Anbudsunderlag kommer att skickas ut på grävning/plöjning och vår förhoppning är att komma igång med grävning under våren, så fort tjälen gått ur marken.

Troligtvis kommer vi att dela upp betalningen på 3 eller 4 delbetalningar, men den första delbetalningen för materialet kommer att skickas så fort vi har en färdig projektering att gå på.

Frågor och funderingar gällande kanalisationen svarar styrelsen på enklast via epost på: kontakt(a)ratansfiber.se

Vid frågor ang fibern, kontakta johan.mattsson(a)servanet.se

17 Okt

Informationsmöte kommer att hållas den 23/10 kl 18:30 på Norsgården. Vi kommer att dra lite om vad vi gjort, vad som återstår, ekonomi och när vi hoppas att vara klara.

2 Okt

Projekteringen gås igenom för fullt, och förändringar i kanalisationsdragningen till det bättre kommer att ske. Planeras för ett infomöte för byn så snart vi haft ett styrelsemöte.

Ny kontakt hos Servanet med ansvar för Rätan är Johan Mattsson, hans kontaktuppgifter finner du här tillsammans med blanketter och erbjudanden om själva fiberinkopplingen. Bynätets kostnad ligger utanför detta pris, och vår förhoppning är att hamna långt under 10000kr/fastighet.

15 Sept

Vi går in i slutfasen för den nya projekteringen där Btea hjälper oss. Vi har haft projektören på besök och kollat runt hur man kan dra fiber runt byn. I det stora hela går det bra, men det finns några punkter som kommer att kosta. Vi kommer att få nyttja Bteas genomgångar under vägarna där det är möjligt vilket förhoppningsvis spar in några kronor. Den slang som Btea redan grävt ner kommer vi att kunna nyttja för detta projekt och det är runt 2km som ligger tom i backen nu. Servanet har gjort ett nytt utskick för att få fler intresserade, den här gången bör alla elabonnenter i Rätan fått ett utskick. Vi hoppas fler ansluter. Vi kommer att bjuda in till ett möte så fort projekteringen är klar för att ta nästa steg. Senast aug 2014 måste kanalisationen vara klar för att vi ska kunna ta del av stödet från länsstyrelsen.

Jag vill än en gång påpeka att vi inte har samma stöd som i Böle, därav skillnaden på slutsumman.

Fakta ang kanalisationsstödet

“Kanalisationsstödet kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna som ger rätt till stöd. Länsstyrelsen kan besluta att stödet blir lägre än 50 procent. Kostnader som får räknas in i underlaget är projektering, material, arbete, maskinhyra och liknande kostnader. Kostnader för att utnyttja mark får inte räknas in i underlaget för stöd.”

Alltså, vi får inget bidrag/stöd för själva fibern vilket många inte förstått.

 

30 Juli

60 medlemmar i föreningen, varav 49 bekräftade valt att göra en beställning till ServaNet. Kom ihåg att ju fler medlemmar i föreningen, desto billigare bynät. Vill du inte teckna ett avtal med ServaNet utan bara förbereda för fibern med att lägga ner slang till huset så tveka inte att bli medlem i föreningen iallafall, alternativt skicka in en beställningsblankett till ServaNet men skippa att fylla i någon summa.

16 Juli

Det dyker fortfarande upp anmälningar till Servanet, kanon. Kom ihåg att det är i senaste laget nu bara, men vi skickar in de som passerar oss fortfarande. Ju fler som anmäler sig desto bättre, kom ihåg att detta inte är bindande på något sätt, utan endast för att de ska kunna göra en ny och bättre/billigare projektering så vi vet vad stamnätet kommer att kosta oss. Vi kommer aldrig att kunna komma ner i Böle/Röjans priser, dels pga att de har en annan bidragsform, 70% av totala projektkostnaden och vi har max 50% av kanalisationen.

Varför det valdes en annan lösning i Rätan?

  • Alla som anmält intresse ville inte ansluta fibern utan bara förbereda
  • Bidragsformen som Böle/Röjan fått var slut för året, men för kanalisation fanns pengar kvar. Det var trots allt 3 veckor från att föreningen bildades till att den ansökan skulle vara inne. De som sökt bidrag 2013 har inte alls i samma utsträckning fått bidrag.

Vårt val på Servanet var den totala lösningen med lokal förankring (BTEA), avtalstiden var låg och möjligheten att köpa bynätet åter om något skulle hända.

Återkommer med kostnad för den som skulle vilja betala fibern i en klumpsumma

Juni/Juli

Servanet skickar ut samma blankett som delades ut på bymötet den 17 juni. Detta för att ALLA fastighetsägare i Rätan ska kunna ta del av erbjudandet, detta ska vara postat SENAST 5 Juli.

För er som funderar på varför man måste anmäla sig igen (dvs ni som redan är medlemmar i föreningen) så är det för att projekteringen ska kunna gå vidare och man kan planera in vart alla fiberpunkter ska vara i byn.

Juni 17

Servanet informerade om hur de tänkt ang fiber i Rätan, de kom med en beställningsblankett/intresseanmälan som delades ut på mötet och finns även på Tempo i Rätan.

Maj 2013

Styrelsen beslutar att gå vidare med Servanet, projektering pågår så vi får veta exakt summa/pers detta kommer att kosta.

 

April 2013

Den nya styrelsen har nu satt sig in i det som blivit gjort, och har kontaktat Telia samt Servanet för aktuella offerter.

 

Feb 2013

Årsmöte i Rätan fiber e f, ny styrelse valdes och börjar jobba mot vårt gemensamma mål, fiber i Rätan. Medlemsavgifter kommer att skickas ut inom kort. Den nya styrelsen består av:

Ordförande Gösta Nord, Sekreterare Thommy Gunnarsson och Kassör Ewa Carlsson. Utöver dessa består styrelsen av Andreas Göransson, Lars Westman, Andreas Pedersen Och Göran Dahlin.

Dec 2012

Rätansbygden har nu två fiberföreningar; Rätan Fiber e f och Böle/Röjan Fiber e f, som båda har beviljats leaderpengar till sitt arbete med att bygga ut fiber i bygden.

Sept 2012

Rätans Fiber ekonomisk förening bildades 7 aug, då även stadgar togs och styrelse valdes. Styrelsen har i skrivande stund haft tre protokollförda möten, registrerat föreningen hos Bolagsverket, beviljats “startgas”, sökt stöd från Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen, samt skickat ut medlemsansökningar till alla som tidigare anmält intresse för fiber. Arbetet skrider m a o stadigt framåt.

 

Juli 2012

Antalet intresseanmälningar har nått önskad nivå, och alla som anmält intresse är inbjudna till möte för bildande av en ekonomisk förening. Detta är nödvändigt för att kunna gå vidare med ansökan om projektpengar och för att vara slutlig ägare av bynätet. Vilka som blev lyckliga vinnare av trisslotterna står under fliken Aktuellt; Trisslottvinnare!

Maj 2012

Nu är perioden för intresseanmälningar slut och bykontorets kanslist sammanställer anmälningarna, som sedan skickas till Telia. Vi har lovat utlottning av trisslotter bland de som anmält intresse och återkommer med namn på vinnarna.

Mars 2012

Kom igen Rätansbor, hjälp till att skaffa fiber! Det behövs 100 st anmälda före 15 maj! Privatpersoner, föreningar och företag! Trisslotter lottas ut bland alla som anmält intresse!

 

Feb 2012

Byalaget har sammanställt intresseanmälan från bygden, det är ca 150 st som har skickat in anmälan. Byalaget har sökt pengar för att kunna göra en förstudie av utbyggnaden. Byalaget har tagit in två offerter för att få veta hur vårt bynät ska se ut. Styrelsen har bildat en grupp som ska jobba med byarnas fiberutveckling, som första steg har man träffat BTEA för att kunna få en samsyn på hur arbetet ska läggas upp i framtiden. Mötet var mycket bra, vi fick klart för oss att dom har för avsikt att vara nätägare och har börjat diskutera med kommunen om hur man ska gå vidare. Nu väntar vi på offerterna, och på styrelsemötet ska vi resonera om vad som bör bli nästa steg i vårt strävande för fiberanslutning. Styrelsens uppfattning är att utan fiberuppkoppling kommer utvecklingen av bygden att avstanna.

Vi uppmanar dom som har frågor att ta kontakt med någon i styrelsen eller besöka vårt bygdekontor på Postvägen 3.